Ekonomi

Ticarete ilişkin “cep kanunu teklifi” TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi (2)

Perakende ticarette haksız ticari uygulamaların önlenmesi amacıyla caydırıcı idari para cezası uygulanacaktır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Odalar ve Borsalar Kanunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre; imalatçı, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari çıkarlardan doğan ödemeleri sözleşmede öngörülen süre içinde yapmak.

Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünleri için son ödeme tarihi; Alacaklı küçük, borçlu orta veya büyük ölçekli, alacaklı orta ölçekli ve borçlu büyük ölçekli işletme ise 30 günü, diğer hallerde 45 günü geçemez.

30 gün içinde bozulabilecek tarım ve gıda ürünleri hariç olmak üzere tarım ve gıda ürünleri için ödeme süresi, alacaklının küçük ölçekli işletme, borçlunun orta veya büyük ölçekli işletme olması veya borçlunun küçük ölçekli işletme olması veya alacaklı orta ölçekli işletme, borçlu ise büyük ölçekli işletmedir. Bu Yönetmelikte belirtilen süreler, hangisi önce gelirse, teslim tarihi veya mülkiyet süresi esas alınarak hesaplanacaktır. Ödemenin süresi içinde yapıldığını ispat yükü borçluya aittir.

Söz konusu yönetmeliğin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2024 olacak.

Alışveriş merkezlerindeki ortak alanlar

Alışveriş merkezlerindeki ortak alanlara ait elektrik, su, doğalgaz, yenilenmeyen bakım, onarım, güvenlik ve temizlik gibi aynı alışveriş merkezine ait olmayan tüketimler ile görevlinin görevine ilişkin giderler fiilen alışveriş merkezinde çalışan bordro yönetimi çalışanının ortak gideri olacaktır. Sadece bu harcamalar için alışveriş merkezindeki perakende işyerlerinden katılma payı alınabilir. Reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi ortak gider niteliği taşımayan giderler ile belgelendirilmeyen giderler için ücret alınmayacaktır.

Kiralama, reklam, pazarlama, kültür ve sanat faaliyetleri ile diğer ortak kullanım alanı gelirlerinden elde edilecek her türlü gelirler ile ortak tüketim ve katılma paylarından elde edilecek avanslar ortak gelir olacaktır. Ortak giderlerin karşılanması için ortak gelirler kullanılacaktır.

AVM sahibi veya idaresi her yıl bir önceki yıla ait müşterek gelir gider raporu düzenleyerek AVM’deki perakende işyerlerine gönderir. Raporda, ortak gelir ve giderlerin türü ve tutarları ile her bir perakende işletmesinden alınması gereken ortak gider katılma paylarına ilişkin bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgilere yer verilir.

Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesine Dair Kanun’un cezai kararlar kısmını değiştiriyor. Haksız ticari uygulamaların önlenmesi amacıyla caydırıcı idari para cezası uygulanacaktır.

Kanun yürürlüğe girmeden önce, perakende işletmelerin alışveriş merkezindeki reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi giderler için katılımlarının talep edilmesine olanak sağlayan ve bu konunun yayımından önce oluşturulmuş sözleşme kararları, sözleşmenin süresi. Ancak, sözleşme süresinin bitiminden önce veya sonra sözleşmenin yenilenmesi veya süresinin uzatılmış sayılması hâllerinde, söz konusu giderler için katılma payı alınamaz.

Yönetim giderlerinin alt kalemleri sözleşmelerde belirtilmedikçe perakende işyerlerinden sadece alışveriş merkezinde çalışan bordro idaresi çalışanının görevi ile ilgili giderleri için katılma payı alınabilir.

Perakende işletmelerin ödeyeceği katılma payları, bu işletmelerin satış alanlarının AVM satış alanına bölünmesi ile hesaplanacak.

Kanun yürürlüğe girmeden önce Ticaret Bakanlığı’nda “Avrupa Birliği uzmanı” ve “ihracat geliştirme uzmanı” takımlarını kazananlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihin prestijiyle bu takımlarda görev yapanlar, yurtdışında daimi görevde bulunanlar veya Ticaret Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında idari görevi bulunanlar, giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde talep etmeleri halinde durumlarına uygun “ticaret ekspertiz” ekiplerine atanırlar.

(Bitti)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

paslanmaz korkuluk
Başa dön tuşu